1. Zaloguj się na Twoje konto Origin.
  2. Kliknij w "Origin" w lewym górnym rogu okienka.
  3. Kliknij "Aktywuj kod produktu...".
  4. Wprowadź kod i kliknij "Dalej".
  5. Potwierdź aktywację kodu klikając "Dalej".
  6. Aktywacja twojego produktu powinna zostać potwierdzona wiadomością z zielonym polem.